• عکس محصول
 • عکس دوم (کلیک کنید)
 • دانلود کاتالوگ (کلیک کنید)
 • جزئیات محصول:

  توضیحات و ویژگی های محصول:

  تجهیزات استاندارد:

  - قفل ارت
  - قفل درب
  - کاور کف
  - مکانیزم عملکرد با اینترلاک مکانیکی
  - مکانیزم عملکرد با امکان باز کردن کوپلینگ
  - B-SF تیپ SF6 سکسیونر
  - ترکیب شده با فیوز محدود کننده جریان
  - پنجره بازرسی
  - نگهدارنده فیوز بدون اهرم اتوماتیک تریپ در زمان سوختن فیوز
  - عملکرد همزمان ارت سوئیچ در بالا/پایین فیوز
  - میمیک دیاگرام الکتریکی
  - سیستم باس بار اصلی

  تجهیزات اختیاری:

  - تجهیزات کمکی
  - قفل اضافی خط
  - قفل اضافی ارت
  - تریپ کویل ( شنت تریپ)
  - باکس مناسب ورود کابل از بالا عرض 375 میلیمتر
  - باکس مناسب ورود کابل از بالا عرض 500 میلیمتر
  - کابین ابزار کمکی عرض 375 میلیمتر
  - کابین ابزار کمکی عرض 500 میلیمتر
  - سکسیونر موتوری بدون تریپ کوبل
  - کنتاکت کمکی 2 باز + 2بسته ( فیدر)
  - کنتاکت کمکی 4 باز + 4بسته ( فیدر)
  - کنتاکت کمکی 2 باز + 2بسته ( ارت)
  - کنتاکت کمکی 4 باز + 4بسته ( ارت)
  - مقره خازنی با لامپ نشانگر فاز
  - روشنایی داخلی با کنترل توسط پوش باتن
  - هیتر ضد تراکم با ترموستات
  - ست سه تایی فیوز 40 آمپر
  - ست سه تایی فیوز 60 آمپر
  - سوکت اصلی (ارتفاع=300 میلیمتر)

  مکانیزم عملکرد:

  سکسیونر عایق شده با گاز SF6 از یک سکسیونر قطع و وصل زیر بار و یک سکسیونر ارت تشکیل شده که دارای مکانیزم های جداگانه،و مکانیزم اینترلاک مطمئن می باشند. شایان ذکر است زمانی که سکسیونر در حالت باز، و ارت سوئیچ در حالت بسته قرار دارد، تنها مکانیزم ارت سوئیچ عمل می کند، به طوری که با باز کردن ارت سوئیچ، اینترلاک به صورت اتوماتیک قفل را برداشته و به سکسیونر اجازه قطع و وصل شدن را خواهد داد.

   

  دانلود کاتالوگ محصول