تلفن های تماس

واحد فروش ۰۹۱۲۴۰۴۰۴۰۶

تلفن کارخانه ۰۲۸۳۲۸۴۸۹۱۱

واحد اداری ۱۰۳

واحد خدمات پس از فروش ۱۰۸

واحد کنترل کیفیت ۱۰۴

واحد فنی و مهندسی ۱۰۲

واحد رله ۱۰۱

نشانی ایمیل

info@kelidalborz.com

نشانی کارخانه

اتوبان تهران – قزوین، روبروی نیروگاه شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین، شرکت برنا کلید البرز