شایستگی ما تبدیل مواد اولیه با بهترین کیفیت به محصولات عالی می باشد

کنترل کیفیت یا QC را می توان کاراگاهی دانست که نه تنها به دنبال عیوب در محصولات و خدمات یک کارخانه می گردد، بلکه به دنبال سر منشا و دلیل رخ دادن این عیوب نیز هست. کاراگاه کنترل کیفی باید روش ها و اقدامات جلوگیری از این عیوب را نیز ارائه دهد. وی در حقیقت در جستجوی کیفیت مناسب است.کیفیت واژه ای نسبی است و در اینجا عبارت است از کارکرد محصول طبق تعهداتی که توسط تولیدکننده یا فروشنده به خریدار داده شده است. وظیفه‌ی اصلی کنترل کیفیت، اطمینان از کیفیت کالا یا خدمات و تطابق آن با معیارها و استانداردهای مربوطه عمدتا به‌ وسیله‌ی امتحان و آزمایش است. بدین ترتیب که اگر محصول با استانداردهای کیفی مطابقت نکند، معیوب حساب شده و از چرخه‌ی تولید و خدمات خارج می شود. کنترل کیفی یک جز جدایی ناپذیر هر نوع تجارتی است و نیاز به استراتژی، اختصاص زمان و هزینه، و تعهد به کیفیت مطلوب دارد.